Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Sölvesborg

Bengt Emanuelsson & Co HB
Org.nr: 916427-2701
Kycklinguppfödning samt handel med spannmål.
Kylingeprodukter AB
Org.nr: 556898-1343
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av jordbruks- och bergs- produkter, utföra tjänster samt bedriva förvaltning inom jord- och skogsbruk jämte därmed förenlig verksamhet.
LI Larssons Lantbruk AB
Org.nr: 556544-2901
Bolaget skall bedriva lantbruk ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lörby Lantbruks AB
Org.nr: 556426-4405
Bolaget skall bedriva lantbruk jämte därmed förenlig verksamhet.
Löverby Grönsaker AB
Org.nr: 556833-6001
Bolaget ska bedriva lantbruk och handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Matsagårdens Lantbruks AB
Org.nr: 556399-7013
Bolaget skall bedriva animalieproduktion och växtodling. Ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Nils-Rune Janssons Lantbruk AB
Org.nr: 556408-8705
Bolaget skall bedriva lantbruksverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
NL Lantbruk AB
Org.nr: 556525-3597
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, djuruppfödning, entreprenad avseende lantbruksmaskiner samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Norje Sambruk AB
Org.nr: 556633-8173
Bolaget skall bedriva animalieproduktion och jordbruk, handel med foder och spannmål samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
NPG Turessons Lantbruk AB
Org.nr: 556378-5772
Bolaget skall bedriva lantbruksverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Runessons Lantbruk i Norje AB
Org.nr: 559023-3952
Bolaget ska bedriva jordbruksdrift, tillfälliga tjänster inom turistverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
S.N. Lantbruks AB
Org.nr: 556435-6441
Bolaget skall bedriva lantbruk, försäljning av jordbruksprodukter samt förvaltning av fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SG Axelssons Lantbruk i Mjällby AB
Org.nr: 556376-9784
Bolaget skall bedriva lantbruksverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Signehems Jordbruksförvaltning AB
Org.nr: 556439-7577
Bolaget ska bedriva uppfödning av kycklingar, bedriva jordbruk, handel med livsmedel, restaurangverksamhet med servering och avhämtning, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Stenbackens Odling HB
Org.nr: 969772-5126
Bolaget ska bedriva skogs- och jordbruk, fastighets- och kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Stensborgs Lantbruks AB
Org.nr: 556391-3788
Bolaget skall bedriva jordbruk och handel med jordbruksvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
T H L Lantbruks AB
Org.nr: 556927-7725
Föremålet för bolagets verksamhet är jord- och skogsbruk, försäljning av tjänster inom jord- och skogsbruksnäringen och därmed förenlig verksamhet.
Ysane Entreprenad AB
Org.nr: 556516-7029
Bolaget skall bedriva jordbruk, dumpertransport,uthyrning av arbetskraft, övrig entreprenadverksamhet och handel med värde- papper samt därmed förenlig verksamhet.