Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Sollebrunn

Gåsevadholms Fideikommiss AB
Org.nr: 556575-4909
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva jordbruksrörelse, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Landbogårdens Förvaltning AB
Org.nr: 556298-3493
Aktiebolaget ska bedriva jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Princeps AB
Org.nr: 556286-8314
Aktiebolaget ska bedriva veterinärverksamhet, djuruppfödning och handel därmed, äga förvalta och bedriva handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Stall KPP AB
Org.nr: 556592-3843
Bolaget skall bedriva ägande, handel samt förvalta fastigheter liksom aktier, hästhållning, avel, travverksamhet, uppfödning och jordbruk och därmed förenlig verksamhet.