Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Södertälje

Aktiebolaget Carl Söderberg
Org.nr: 556002-2807
Bolaget skall bedriva jordbruks- och skogsrörelse, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva förvaltning av värde- papper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ekoringen EF
Org.nr: 769613-7798
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla en lokal försörjning baserad på ett ekologiskt hållbart naturbruk i förening med utbildning, praktik och rehabilitering för invandrar ...
Gerstaberg Gård AB
Org.nr: 556845-8946
Bolaget skall bedriva jordbruk och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Gulo-Gulo HB
Org.nr: 969613-6788
Översättningsbyrå, lant- och skogsbruk, hästsport, jakt- och brukshundar.
Gärtuna Stall och Fritidscenter HB
Org.nr: 969754-7538
Uthyrning av stallplatser och aktiviteter inriktade på hästnäring samt skötsel av byggnader, hagmark inklusive en mindre jordbruksverksamhet.
Ludden i Roslagen AB
Org.nr: 556471-3609
Bolaget skall bedriva jordbruk, uthyrning och försäljning av småhus och rörelsefastigheter, konsulttjänster inom maskinteknik , finansiell verksamhet för ovannämnda branscher samt bedriva med ovanstående förenlig verksam ...
Ogion Consulting AB
Org.nr: 556316-3541
Bolaget ska utveckla datasystem, utarbeta dataprogram, utföra bearbetning i datamaskin samt marknadsföra och försälja datatjänster och andra administrativa tjänster samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Agera som b ...
Scandinavium Fastigheter AB
Org.nr: 556839-9686
Bolaget skall idka handel med och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Telge Brandalsund AB
Org.nr: 556780-1088
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom södertälje kommun äga, förvärva, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter för att därpå uppföra och förvalta bostadsfastigheter, kommersiella lokaler ...
Torparens Entreprenad AB
Org.nr: 556528-5631
Bolagets verksamhet består av schaktning, snöröjning, sprängning, rörläggning samt därmed förenlig verksamhet.
Tvetabergs Säteri Förvaltning AB
Org.nr: 556102-2236
Bolaget skall självt eller genom hel- och delägda bolag, utveckla, tillverka, serva och driva handel med produkter, företrädesvis inom områdena jordbruk, trädgård och skogsbruk, ävensom idka därmed förenlig verksamhet, s ...
Östergården Häst o Jord HB
Org.nr: 969684-4951
Konventionellt jordbruk samt hästhållning, uthyrning av boxplatser. Försäljning av jordbruksprodukter och hästattiraljer samt hund-, katt- och smådjurdsfoder. Snöröjning.