Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Skövde

HAIDEK AB
Org.nr: 556407-8607
Bolaget skall bedriva lantbruksproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
Lars o Louise Agro AB
Org.nr: 556488-4467
Bolaget skall bedriva mjölkproduktion och därmed förenlig verksamhet.
Lijo Inredningar AB
Org.nr: 556714-7839
Bolagets verksamhet är import och handel med kök och byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Loringa Egendom AB
Org.nr: 556585-6712
Bolaget ska bedriva handel med varor och konsulttjänster inom lantbruksnäring, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.