Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Skebobruk

Grankullens HB
Org.nr: 969622-0392
Bedriva handel och uppfödning av djur samt handel med varor och tjänster inom området hem och trädgård. Vidare bedriva tillverkning, förädling och handel av matvaror och kemiskt tekniska produkter samt servering.