Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Skara

Aktiebolaget Bröderna Bergström i Skara
Org.nr: 556362-8212
Bolaget skall idka jordbruk, energiproduktion i form av vindkraft samt annan därmed förenlig verksamhet.
C. U. Mörner Cultur HB
Org.nr: 969731-1406
Jord- och skogsbruk, odling och förädling av frukt och bär (inkl framställning av drycker, cider, fruktviner samt destillerade, alkoholhaltiga drycker), pyntegrönt, köks- och plantskoleväxter, fiskodling, renovering och ...
Händene Entreprenad och Lantbruk AB
Org.nr: 556777-7809
Bolaget ska bedriva lantbruk med växtodling och djuruppfödning samt utföra tjänster så som entreprenadkörning med lantbruks- maskiner och hyra ut oss själva som personal till andra företag.
Hästhalla AB
Org.nr: 556420-6521
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Lilleskogs Lantbruk HB
Org.nr: 969751-4785
Ett småskaligt lantbruk som kommer att köpa in sig i en vindkraftspark och därifrån sälja el. Visst legoarbete kommer också att utföras hos närliggande lantbruksföretag.
Mariedals Mjölk AB
Org.nr: 556799-4560
Bolaget skall bedriva jordbruk med mjölkproduktion samt annan därmed förenlig verksamhet.
Märene Mjölk AB
Org.nr: 556774-6762
Bolaget skall bedriva lantbruk med mjölkproduktion samt annan därmed förenlig verksamhet.
NLE Johan Andersson AB
Org.nr: 556724-7381
Föremålet för bolagets verksamhet är bygg- och anläggningsverksamhet, handel med motorfordon och entreprenadmaskiner, åkerirörelse, redovisningstjänster samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed fören ...
Trumpetaregården AB
Org.nr: 556843-3980
Företaget skall bedriva lantbruk och entreprenad såsom snickeri, personaluthyrning och fastighetsskötsel samt handel med värdepapper.
VIGLUNDA AB
Org.nr: 556442-9917
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, handel med inventarier och produkter företrädesvis inom jord- och skogsbruk, projektering och försäljning av bevattningssystem och därmed förenlig verksamhet.
Västergårdens Lagerhantering AB
Org.nr: 556664-5965
Bolaget skall bedriva handel med spannmål, handelsgödsel samt övriga produkter avsedda för drift av lant- och skogsbruk, handel med lantbruks- och entreprenadmaskiner främst avsedda för lant- och skogsruk och ävensom idk ...