Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Simrishamn

Bergdala Konsult AB
Org.nr: 556601-9450
Bolaget skall bedriva lantbruk, fastighets- och kapitalförvaltning, konsultverksamhet inom lantbruks-, ekonomi och redovisningsområdena. Bolaget skall även bedriva kognitiv beteendeterapi, samt idka med verksamheterna fö ...
Hukarp HB
Org.nr: 969627-5800
Förvaltning av jordbruksfastigheten Jönköping Hukarp 1:1.
Löfquist Maskiner AB
Org.nr: 556924-4428
Föremålet för verksamheten är jordbruk, entreprenad och reparationsarbete inom lantbruk samt närliggande branscher och därmed förenlig verksamhet.
Nordhs Lantbruks AB
Org.nr: 556384-0981
Bolaget skall bedriva lantbruksrörelse såsom växtodling, djuruppfödning, mjölkproduktion och maskinstation samt därmed förenlig verksamhet.
PAXPOMONA AB
Org.nr: 556935-2759
Föremålet för bolagets verksamhet är personaluthyrning inom vård och läkartjänster, samt fruktodling och jordbruk och därmed förenlig verksamhet.
Reslow Agri AB
Org.nr: 556625-3323
Bolaget skall bedriva jordbruk, reparation av byggnader, jordbruks- och entreprenadmaskiner, kiosk och matservering och handel med och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Skönadal Agro AB
Org.nr: 556765-6276
Bolaget skall bedriva jordbruk, förvalta lös egendom, företrädesvis värdepapper, och därmed förenlig verksamhet.
Östergård Göran och Britt Persson AB
Org.nr: 556394-0799
Aktiebolaget ska idka kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.