Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Sätila

B A Borg Försäljnings AB
Org.nr: 556214-3445
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet, konsultverksamhet samt import- och försäljningsverksamhet företrädesvis inom el, VVS samt bygg- och entreprenadbranschen, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepap ...