Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Saltsjö-duvnäs

Aktiebolaget Pelarsalen
Org.nr: 556166-9465
Bolaget ska bedriva elproduktion via vindkraftverk, skogsbruk, förvaltning av jordbruksegendom, konsultverksamhet inom investeringsrådgivning, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt annan därmed förenlig verk ...