Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Sala

Alyose AB
Org.nr: 556233-7658
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende förmedling och kontroll av hästar samt försäljning av hästsportartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Catrinelunds Gård AB
Org.nr: 556858-7876
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jordbruk, förmedling av jordbruks- och entreprenadmaskiner, entreprenadverksamhet inom jordbruk och anläggningsbranschen och försäljning av skogs- och trädgårdsmaskiner sa ...
GASILAGE i Sala AB
Org.nr: 556447-4400
Bolaget skall bedriva skörd, transport och förädling av grödor, främst för biogasutvinning och därtill hörande maskin- och processteknisk utveckling, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Mobac's HB
Org.nr: 916580-5962
Avel och tävlingsverksamhet inom travsport. Elinstallationer, även konsult,- konstruktions,- monterings och projekteringsuppdrag inom elområdet. Försäljning av el och travutrustning.
Nore Andersson & Co HB
Org.nr: 979500-3442
Jord och skogsbruk, maskinentreprenad.
Snarpsätra gård AB
Org.nr: 556409-1204
Bolaget skall bedriva stuteriverksamhet, kursverksamhet inom ekonomi, administration, el och hästvård, konsultverksamhet inom ekonomi, data, el, ledarutbildning, häst och ridutbildning, elinstallationer samt äga och förv ...
Svanberg & Co HB
Org.nr: 916462-2533
Jordbruk, mjölk och svinproduktion.
SÅBEL AB
Org.nr: 556678-5639
Bolaget skall bedriva jordbruk och entreprenadverksamhet inom lantbruk- och byggnadsunderhåll, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Vilén & Schwieler AB
Org.nr: 556349-3641
Bolaget skall bedriva lantbruk med huvudinriktning på grisproduktion och växtodling och även skogsskötsel, samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska bolaget i mindre omfattning bedriva konstrutionsarbete inom mekanik ...
Åby Agro AB
Org.nr: 556882-4444
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, grävmaskins- entreprenad, snöröjning, tillverkning, reparation och försäljning av lantbruksmaskiner och redskap, äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamh ...
Ölsta Lantbruk AB
Org.nr: 556892-1547
Aktiebolaget ska bedriva lantbruk och skogsbruk, entreprenad, (väg och markarbeten med motorfordon). Handel med spannmål.