Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Säffle

Anna och Anders ekologiska HB
Org.nr: 969667-1404
Konsultverksamhet inom ekologisk odling, produktion, ekologisk energi och teknik.
Backa Lantbruk KB
Org.nr: 969774-7898
Jord och skogsbruk. Produktion och försäljning av spannmål och djurfoder. Skogsvård och maskinkörslor samt därmed förenlig verksamhet.
Bodaholms gård AB
Org.nr: 556998-8842
Bolaget skall bedriva lantbruk, produktion, förädling och handel med livsmedelsprodukter, entreprenadverksamhet inom lantbruk, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Hidéns Lantbruk AB
Org.nr: 556434-0320
Bolaget skall idka jordbruksdrift, skogsförvaltning och därmed förenlig verksamhet samt köpa, äga, försälja och förvalta värdepapper, fast egendom och äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Rogne Entreprenad AB
Org.nr: 556288-7843
Bolaget skall bedriva uthyrningsrörelse avseende schakt- och entreprenadmaskiner, schakt- och entreprenadverksamhet, jord- och skogsbruksverksamhet, äga och förvalta fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
RÅGLANDA LANTBRUK AB
Org.nr: 556459-9123
Bolaget skall bedriva lantbruk och svinproduktion, legokörslor och entreprenadverksamhet inom lantbruk och markarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
STALL NORELIUS HB
Org.nr: 916912-1929
Uppfödning, tävling och försäljning av travhästar samt därmed förenlig verksamhet.
Södra Näsets Agrar & Maskin AB
Org.nr: 556733-1946
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk med djurproduktion och växtodling samt entreprenadverksamhet inom agrarverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.