Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Rimbo

Bröderna Jöngrens Jordbruk & Entreprenad AB
Org.nr: 556860-1784
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenadarbeten och lantbruk i egen regi med egna inlejda maskiner och entreprenörer. Att åtagta sig uppdrag inom transportsektorn och bemanning inom verksamhetsområdet ...
COLT Gårdsprodukter HB
Org.nr: 969767-5867
Uppfödning och försäljning av djur, djurprodukter tex ägg och liknande, samt djurtillbehör och tjänster, exempelvis tjänster som djurinackordering, djurtransporter och tjänster inom jordbruk och skogsbruk.
Euphrasia AB
Org.nr: 556916-3859
Aktiebolaget ska bedriva jord- och skogsbruk med därtill hörande vård avseende natur- och kulturvärden samt därmed förenlig verksamhet.
Finnby Gård HB
Org.nr: 969752-0915
Jordbruk, skogsbruk samt uthyrning av stallplats. Uthyrning av sommarbete, vinterförvaring av fordon och uthyrning av ridbana.
Johansson bygg och förvaltning AB
Org.nr: 559018-1458
Byggnadsarbeten och fastighetsförvaltning, jordbruksdrift och maskinentreprenad.
Lilla Ekeby i Rimbo AB
Org.nr: 556455-8228
Bolaget ska bedriva islandshästavel, uthyrning av stallplatser och Naturhälsogård innefattande hälsofrämjande aktiviteter med naturen som bas, t ex flow learning (naturlig närvaro), mindfulness, odling, kostrådgivning, p ...
Montreal Fastighets AB
Org.nr: 556974-7032
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Per Rosén AB
Org.nr: 556391-0198
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet såsom snöröjning, renhållning av gator, transporter med lastbil, reparationer av fordon samt uthyrningsverksamhet med veteran Rolls Royce, häst och vagn. Bolaget ska även bedri ...
Silverstrimman AB
Org.nr: 556631-6393
Bolaget skall bedriva jordbruk, fastighetsförvaltning, värdepappershantering, träning, inridning, lektioner, avel och försäljning av hästar, inackordering av hästar, konsultuppdrag visavi försäljning, företrädesvis inom ...
Stora Häradshamra AB
Org.nr: 556100-0174
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk samt handel med aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Trollkuse HB
Org.nr: 916424-2142
Bolaget skall bedriva jordbruk, hästavel och konsultverksamhet i juridiska frågor.
Wängsiöbergs Stuteri AB
Org.nr: 556381-1768
Bolaget skall bedriva uppfödning, köp och försäljning av hästar inom och utom landet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.