Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Östersund

HBet ErikNils
Org.nr: 916590-4047
Travhästverksamhet.
Rödkullen Exploatering AB
Org.nr: 556869-8533
Bolaget ska bedriva jord- och skogsbruk, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.