Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Örebro

Fagertorp AB
Org.nr: 556648-8895
Bolaget ska bedriva verksamhet avseende konsultation för elektronikkonstruktion och programering inom automatiserings- industrin samt värdepappersförvalting, jordbruk och därmed förenlig verksamhet.
Frösshammar AB
Org.nr: 556275-2328
Bolaget skall driva jord- och skogsbruk, konsultverksamhet inom strategi- och ledningsfrågor, handel med däck, fälgar och reservdelar till lastbilar, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Förlunda Gård AB
Org.nr: 556805-9769
Bolaget ska äga och förvalta, uthyra, köpa, sälja och finansiera lös egendom, utan att bedriva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag, företrädesvis inom häst och bilbranschen, fa ...
Göranssons Fastigheter i Örebro AB
Org.nr: 556432-8879
Bolaget skall bedriva jordbruksrörelse, idka uthyrning av transportmedel lantbruks- och entreprenadmaskiner, försäljning av transportmedel lantbruks- och entreprenadmaskiner, försäljning av jordbruksprodukter ävensom äga ...
John S. i Hovsta AB
Org.nr: 556438-4781
Bolaget skall bedriva dels hästavel, dels tävlingsverksamhet med hästar, dels läkarpraktik, dels köp, försäljning och förvaltning av fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kjell Olsson Bygg & Anläggning AB
Org.nr: 556833-3552
Bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsrelaterade stödtjänster, snickeri, maskinentreprenad, markvård och trädgårdsanläggning.
Malmstens Schakt AB
Org.nr: 556822-1468
Föremålet för bolagets verksamhet är mark- och anläggnings- entreprenad samt drift av jord- och skogsbruk och därmed förenlig verksamhet.
Rangeltorps DriftsAB
Org.nr: 556905-6970
Bolaget skall bedriva lantbruk med spannmålsprodukter och skogsbruk samt annan därmed förenlig verksamhet.
Tandläkare Gunnar Johansson i Örebro AB
Org.nr: 556329-3231
Bolaget skall bedriva tandläkeriverksamhet, jord- och skogsbruk, hästuppfödning, handel med värdepapper och ädla metaller samt äga och förvalta fastigheter och därmed likartad verksamhet.
Vittvångs Gård AB
Org.nr: 556993-0851
Bolaget skall bedriva odling av spannmål, balj- och oljeväxter. Skogsbruk, entreprenadverksamhet, uthyrning av stallplatser samt drift av ridanläggning, underhåll av maskiner samt annan därmed förenlig verksamhet.
Åkerby Säteri Agri HB
Org.nr: 969749-8245
Lantbruk (jord- och skogsbruk, djurhållning), konsultverksamhet inom jordbruk.