Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Ödeshög

Avats Förvaltning AB
Org.nr: 556847-0610
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och lös egendom samt äga fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Broby Ekoproducenter AB
Org.nr: 556738-0869
Bolaget ska bedriva lantbruk såsom växtodling, djurproduktion av nöt, hästavel och konsultverksamhet inom jordbruk samt export och import inom jordbrukssektorn jämte därmed förenlig verksamhet.
Fyrbondegårdens Lantbruks AB
Org.nr: 556408-2716
Bolaget skall idka lantbruk samt därmed förenlig verksamhet.
HD Lantbruk AB
Org.nr: 556737-5216
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk samt elproduktion av vindkraftverk samt därmed förenlig verksamhet.
Hedaslätt Lantbruks AB
Org.nr: 556413-4962
Bolaget skall bedriva jordbruksdrift, konsultverksamhet inom jordbrukssektorn, handel med värdepapper fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
JC TROT AB
Org.nr: 556411-0467
Bolaget skall bedriva uppfödning, träning och tävling av'med travhästar, entreprenad inom jordburk, e-handel med häst- och hundprodukter, tjänster inom ekonomi och redovisning samt fastighetsförmedling och därmed förenli ...
Jussberg - Tollstad LantbruksAB
Org.nr: 556428-7729
Bolaget skall bedriva jordbruk, konsultverksamhet inom jordbrukssektorn, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Klotorp AB
Org.nr: 556573-7029
Bolaget skall driva lantbruk, konsultverksamhet i ekonomisk och elektronisk design, handel import och export, idéutveckling, kapitalförvaltning och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ovisar AB
Org.nr: 556962-6533
Bolaget ska bedriva datakonsultverksamhet, förvaltning och handel med värdepapper, jordbruksverksamhet med djur och därmed förenlig verksamhet.
Sjöstorp Lantbruks AB
Org.nr: 556383-4158
Bolaget skall bedriva jordbruksrörelse, konsultverksamhet inom jordbrukssektorn, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Tollanders Lantbruk AB
Org.nr: 556425-1956
Bolaget skall driva lantbruk jämte idka därmed förenlig verksamhet.
Väfversunda Lantbruks AB
Org.nr: 556411-4980
Aktiebolaget skall bedriva jord- och skogsbruksdrift samt idka därmed förenlig verksamhet.
Vätterlen Gårdar AB
Org.nr: 556997-4750
Aktiebolaget ska bedriva lantbruk, verksamhet avseende konsultation och'personaluthyrningmaskinstation, inom lantbruksbranschen samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.