Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Nyköping

Agro Fastighetsentreprenad AFE AB
Org.nr: 556987-3622
Bolaget ska bedriva lantbruk, skogsbruk samt bygg- och fastighetsservice och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Egilprång
Org.nr: 556219-2210
Bolaget skall bedriva åkeri och lantbruk, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Albarosa AB
Org.nr: 556542-8165
Bolaget skall verka både nationellt och internationellt, bedriva kvalificerad konsultation inom strategi, företagsledning, logistik och produktionsflöde till företag och organisationer, initiera nya affärsidéer samt förv ...
Bönsta Gård AB
Org.nr: 556153-3646
Bolaget skall bedriva lantbruk, fastighetsförvaltning och kapitalförvaltning avseende värdepapper och aktier. Dessutom skall bolaget bedriva teknisk och ekonomisk konsultverksamhet och arkitektrörelse samt handel med kon ...
Edeby-Ripsa Skogsförvaltning AB
Org.nr: 556447-6439
Bolaget skall bedriva skogsbruk, jakt och viltvård, äga och förvalta fastigheter och aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Ekeby Gårds HB
Org.nr: 916410-5703
Jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. Artistisk verksamhet såsom scenframträdande, grammofon och video samt TV-produktion även litteraturproduktion. Uthyrning av husbilar.
HBG Förvaltning AB
Org.nr: 556792-6869
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och fastigheter. Bedriva konsultativ verksamhet inom företagsledartjänster, bedriva askinentreprenader, uthyrning av maskiner företrädesvis inom lantbrukssektron, växtodling, lant ...
Henkes Värld AB
Org.nr: 556924-8379
Bolaget skall bedriva lantbruk med djurhållning, entreprenad inom samma bransch samt annan därmed förenlig verksamhet.
Hårby Säteri AB
Org.nr: 556368-5360
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva entreprenadarbeten inom byggsektorn, friskvårdsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet, äga och förvalta fast egendom, bedriva jordbruksdrift och skogsbruk samt handel med ...
Kiladalens Gröna Omsorg AB
Org.nr: 556886-3731
Vård och omsorg, korttidsboende, dagverksamhet, lägerverksamhet, lantbruk, utbildning, konsultverksamhet inom företagshälsovård. Boende med särskild service för personer med psykiska fysiska funktionshinder och därmed fö ...
Marcus Naessén Entreprenad AB
Org.nr: 556769-4178
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet med grävmaskiner, lantbruk samt annan därmed förenlig verksamhet.
Proreus AB
Org.nr: 556189-1473
Bolaget skall idka jordbruks- och skogsproduktion, handel, import och export av antikviteter och trädgårdsutrustning, förvärva, äga, förvalta och förädla fast egendom och aktier, driva pensionatrörelse samt därmed förenl ...
SIAK Lantbrukskonsult AB
Org.nr: 556443-5492
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på produktions- och ekonomirådgivning inom lantbrukssektorn, handel med växtprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Stora Kryckeläng Islandshästar HB
Org.nr: 969742-5461
Hästeverksamhet inklusive uppfödning, avel, inackordering, jordbruk samt därmed förenlig verksamhet. Hovslageri och smidesverkstad.
T. Bergström Gräv AB
Org.nr: 556362-8204
Bolaget skall idka entreprenadrörelse avseende last- och grävningsarbeten, jordbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Visätters Gård AB
Org.nr: 556429-8817
Föremålet för bolagets verksamhet är konsult, produktion och för- säljning inom data, jordbruk, byggnad, innovationer, verkstads- mekanik samt därmed förenlig verksamhet.
Ödesbrunn Gård HB
Org.nr: 969756-1547
Företaget ska bedriva jord- och skogsbruk och djurhållning samt tjänster inom området.
Över-Aspa lantbruk AB
Org.nr: 556645-9557
Bolaget skall bedriva lantbruk, skogsskötsel, fastighetsskötsel, viltvård, jakt, förädling och försäljning av livsmedel, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.