Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Nykil

Alvikens Lantbruk AB
Org.nr: 556924-6563
Bolaget skall bedriva jordbruk, entreprenad inom jordbruk, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
CG's Naturvård AB
Org.nr: 556631-9231
Bolaget ska bedriva jordbruk och husdjursskötsel och även utföra tjänster av typen entreprenadverksamhet inom jord- och skogsbruk jämte därmed förenlig verksamhet.
Entagria AB
Org.nr: 556978-5263
Företaget ska primärt bedriva konsultverksamhet inom IT branschen samt mindre verksamhet inom jord, skog och gräventreprenad.
Itagria AB
Org.nr: 556940-0350
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT branschen samt verksamhet inom jord och skog.
jakol HB
Org.nr: 969723-4939
Animalieproduktion
Ragnars Lantbruk i Nykil AB
Org.nr: 556426-3928
Bolaget skall driva jordbruk, bruka och förvalta fastighet, kapitalförvaltning och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Wallsnäs gård AB
Org.nr: 556182-3989
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta fast egendom och värdepapper samt driva därmed förenlig verksamhet.
Åbysätter AB
Org.nr: 556810-6537
Bolaget skall bedriva lantbruk samt därmed förenlig verksamhet.