Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Nygård

Elkraftteamet Väst AB
Org.nr: 556732-8033
Bolaget skall bedriva elinstallationer, jord- och skogsbruk, schakt- och entreprenadverksamhet samt fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet.