Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Norrtälje

Anjous Potatis & Grönsaker AB
Org.nr: 556816-5988
Bolaget ska bedriva försäljning av grönsaker egenodling av potatis samt åkerirörelse och jordbruksdrift samt därmed förenlig verksamhet.
E S F - Produkter i Estuna AB
Org.nr: 556185-0388
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstadsrörelse samt djuruppfödning och därmed förenlig verksamhet.
ELLY Konsult AB
Org.nr: 556638-6313
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruksverksamhet samt konsultverksamhet inom försäljning, marknadsföring och administration ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Keep The Faith HB
Org.nr: 969677-2814
Uppfödning, tävling samt försäljning med travhästar.
Lars Nilsson Konsultbyrå AB
Org.nr: 556266-9324
Bolaget skall bedriva jordbruk, skogsbruk samt konsultverksamhet inom underhållsteknik med systemanalys och därmed förenliga verksamheter.
Lohärads Stuteri HB
Org.nr: 969645-2334
Jordbruk med hästuppfödning och hästsportverksamhet.
Norrtelje Brenneri AB
Org.nr: 556489-6255
Bolaget skall bedriva teknisk konsultationer, jordbruk, produktion av och handel med livsmedel, vin och sprit samt därmed förenlig verksamhet.
ROSLAGSKONSULT HB
Org.nr: 916606-8701
Konsultverksamhet avseende information om böcker och reklammaterial. Försäljning av konstnärsmaterial samt kurser i teckning och målning. Blandat jordbruk.
SAJK HB
Org.nr: 916637-6013
Konsultverksamhet, huvudsakligen utbildning inom områdena individ-, grupp-, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling jämte familjebehandling. Fårskötsel. Butikshandel med textilier.
Strödja Skog AB
Org.nr: 556723-1070
Bolaget skall bedriva skogsentreprenad, avverkning och markarbeten, bedriva jordbruksverksamhet på egen och arrenderad mark och därmed förenliga verksamheter samt köp, försäljning och förvaltning av värdepapper och köp, ...