Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Norrköping

Alingsaether AB
Org.nr: 556733-4148
Bolagets verksamhet är växtodling, skogsbruk, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Baryard Invest AB
Org.nr: 556449-8052
Bolaget skall bedriva tävlings- och försäljningsverksamhet med hästar, företagsledning av externa bolag, språkundervisning, handel med värdepapper, äga och förvalta aktier i andra rörelse- drivande och fastighetsförvalta ...
BDM i Norrköping AB
Org.nr: 556387-8924
Bolaget skall bedriva förvaltning av dotterföretag, konsultverksamhet inom byggentreprenad och fastighetsbranschen, förvalta, äga och förmedla fast egendom samt bedriva stuteri och därmed förenlig verksamhet.
Bild får form i Norrköping AB
Org.nr: 556241-9704
Bolaget skall bedriva fotografisk rörelse, idé- och grafisk formgivning, coachning och samtalsterapi samt därmed förenlig verksamhet.
Duseborg AB
Org.nr: 556256-9094
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, arrangera fälttävlingar samt bedriva blandat jordbruk. Vidare skall bolaget bedriva värdepappersförvaltning samt äga och förvalta fast egendom.
HBet Stall Hebre
Org.nr: 916695-2334
Uppfödning och tävlingsverksamhet med travhästar.
JEHAB AB
Org.nr: 556634-5210
Bolaget skall bedriva lantbruk där spannmål och nötdjur är den huvudsakliga produktionen, uthyrning av lantbruksmaskiner, förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
PM Stenbro AB
Org.nr: 556540-6732
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet, avel, försäljning, tillridning samt uppfödning av hästar samt uthyrning av lokaler, ridhus och stallplatser. Vidare skall bolaget utföra konsultationer och utbildning inom områd ...
Pomerol Förlag AB
Org.nr: 556142-2667
Bolaget skall driva konsult- och förlagsverksamhet, äga och förvalta fastighet, driva rörelse och försäljning inom jordbruk, försäljning av konfektion samt därmed förenlig verksamhet.
Ringstad Gård AB
Org.nr: 556777-9474
Bolaget ska bedriva lantbruk, försäljning av bär och grönsaker, förvaltning av fast egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
ROKA AB
Org.nr: 556415-8805
Bolaget skall idka lantbruk, djurhållning och markanläggnings- entreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
RS Agrotec AB
Org.nr: 556705-5974
Bolaget ska bedriva lantbruk, uthyrning av entreprenadmaskiner, entreprenadverksamhet inom jordbruksområdet, snöröjning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Ryssnäs Consulting AB
Org.nr: 556803-4499
Bolaget ska bedriva management consulting, rådgivning och företagsutveckling inom telekommunikation, media, IT och cirkulär ekonomi, mentorskap, musikproduktion samt annan därmed förenlig verksamhet.
Stall E.S. HB
Org.nr: 916922-0523
Hästar
Stall Grinneby KB
Org.nr: 916695-3506
Uppfödning samt tävlingsverksamhet inom hästsport samt därmed förenlig verksamhet.
Styrstad Rör AB
Org.nr: 556523-3367
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra rör- och VVS- installationer, bedriva byggverksamhet, murartjänster, målartjänster och plattsättning samt försäljning- och montering av värmepumpar, badrumsinredning och by ...
TB1 Lantbruk AB
Org.nr: 556611-4822
Bolagets verksamhet är lantbruk, uthyrning av lantbruksmaskiner, förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
TROZELLIS FOND/ LARS MAGNUS
Org.nr: 825000-2378
WILHELMSSON TROTTING AB
Org.nr: 556253-6242
Bolaget skall bedriva hästuppfödning, travverksamhet, datakonsultverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva härmed förenlig verksamhet.