Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Nässjö

Aptit på Livet i Småland AB
Org.nr: 556741-2522
Aktiebolagets verksamhet skall omfatta munvård, förnyelsebar energiutveckling och försäljning inom jord- och skogsbruk, företag och privatanvändare, ekologisk fåruppfödning samt äga och förvalta värdepapper och fastighet ...