Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Motala

Anton Gustafsson Lantbruk AB
Org.nr: 556853-7590
Bolaget skall bedriva lantbruk samt annan därmed förenlig verksamhet.
Ekobåk AB
Org.nr: 556967-5241
Bolaget skall bedriva jordbruk med växtodling och djurhållning, entreprenad inom jordbruk, uthyrningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Hagacompaniet HB
Org.nr: 969706-9624
Uppfödning, träning och tävling med travhästar. Jord och skogsbruk.
HBet Lids egendom, T Zander & Co
Org.nr: 924000-3690
Äga och förvalta Lids egendom i Tjällmo kommun. Fiske- och kräftodling.
Knösen Lantbruk AB
Org.nr: 556272-0994
Bolaget skall bedriva jordbruk, skogsbruk och boskapsskötsel, samt idka därmed förenlig verksamhet.
KBet Säters Gård
Org.nr: 916516-0350
Bedriva lantbruk och entreprenadverksamhet och därmed förenliga verksamheter
LT Lantbruk HB
Org.nr: 969761-0088
Lantbruk, djuruppfödning, uthyrning av personal inom lantbruk, skog, maskin, transport.
MÅBO i Motala AB
Org.nr: 556304-7959
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning och bokföringstjänster samt uthyrning och förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Nässja Lantbruks AB
Org.nr: 556412-6406
Bolaget skall driva lantbruk, entreprenad inom lantbruk och därmed förenlig verksamhet.
Rocklunda Herrgård AB
Org.nr: 556414-5893
Bolaget skall bedriva jordbruksdrift, konsultverksamhet inom jordbrukssektorn, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
SignahlGården AB
Org.nr: 556602-4088
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom ADB, ekonomiska konsulttjänster, jord- och skogsbruksrörelse, samt idka finansieringsrörelse genom köp, försäljning, leasing och uthyrning av produkter inom data- och kontorsmas ...
TRÅL AB
Org.nr: 556456-5660
Bolaget skall bedriva jordbruk, skogsbruk, legoarbeten till verkstadsindustri samt därmed förenlig verksamhet.
Veter AB
Org.nr: 556245-6540
Bolaget skall bedriva handel med marknadsföring av och konsultation kring veterinärläkemedel, fodermedel och jordbruksprodukter, bedriva jord- och skogsbruksrörelse, fastighetsförvaltning, uppfödning och handel med hästa ...
Åke & Mariannes LB HB
Org.nr: 916693-9778
Lantbruk med tillhörande djurhållning samt odling av trädgårdsprodukter.