Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Mörkö

Bordsjö Skogar AB
Org.nr: 556009-8526
Bolaget skall idka jordbruk och skogsbruk, driva handel med skogsprodukter och trävaror, förvalta fast och lös egendom, driva rederirörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.