Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Mörbylånga

ALRI förvaltning AB
Org.nr: 556859-7883
Bolaget ska bedriva lantbruk, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
BKO Lantbruk AB
Org.nr: 556626-3272
Bolaget skall bedriva lantbruk ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
GN i Triberga AB
Org.nr: 556415-3590
Bolaget skall idka lantbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Kohaga AB
Org.nr: 556740-5849
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva lantbruk med djuruppfödning, maskinstation främst avseende körslor inom jordbruk, vindkraftsproduktion, handel med värdepapper, galleri och konsthandel jämte därmed förenlig verks ...
Lilla Frö Lantbruk AB
Org.nr: 556414-6776
Bolaget skall bedriva lantbruk med tillhörande verksamhet, finansiell verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som avses i lagen och bankrörelse eller i lagen om kreditaktiebolag.
Mörbylångadalens Farmartjänst EF
Org.nr: 716404-5598
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom medlemmarnas begagnande av föreningens tjänster avseende uppdrag där medlemmarna och deras maskiner, redskap och verktyg skall användas samt ...
RÅG AB
Org.nr: 556327-1484
Bolaget skall idka lantbruk med tillhörande verksamhet, verkstadsrörelse, finansiell verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse eller i lagen om kreditaktiebolag ...
S M J Hulterstad AB
Org.nr: 556706-0149
Bolaget ska bedriva lantbruk, uthyrning av bostäder samt entreprenadverksamhet främst avseende byggnadssnickeri, samt därmed förenlig verksamhet.
Sista versen 20303 AB
Org.nr: 556413-9672
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Ölands Kron Reservat AB
Org.nr: 556414-2643
Bolaget skall bedriva jordbruk med fårskötsel, uppfödning av viltdjur med tillhörande verksamhet, uthyrning av tjänster inom fjäderfäproduktion, energiproduktion, finansiell verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Do ...