Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Mjölby

Fogdegården Lantbruks AB
Org.nr: 556347-7131
Bolaget skall bedriva jordbruk, skogsbruk samt boskapsskötsel jämte därmed förenlig verksamhet.
Solberga Egendom AB
Org.nr: 556482-4778
Bolaget skall bedriva lantbruk jämte idka därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper.