Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Mellerud

Gillesbyns Gård AB
Org.nr: 556711-2635
Bolaget ska bedriva lantbruk, körslor och därmed förenlig verksamhet.
HBet Framnäs gård
Org.nr: 916568-0696
Jord- och skogsbruk.
HBet Sjöskogen
Org.nr: 916567-0192
Skogsbruk och entreprenad avseende skog.
Hjärtungens Lantbruk AB
Org.nr: 556350-0452
Bolaget ska bedriva jord- och skogsbruk, förvaltning av värdepapper, handel med veteranbilar och veteranbilstillbehör, bedriva elproduktion från vindkraftverk samt därmed förenlig verksamhet.
Håltane Gård AB
Org.nr: 556846-6881
Bolagets verksamhet är jordbruk.
JTE Lantbruk HB
Org.nr: 969666-3500
Jord- och skogsbruk, djuruppfödning, entreprenad inom jordbruk, bygg- och anläggning, maskinuthyrning av lantbruksmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
Kerstins Camping HB
Org.nr: 969646-9049
Jord- och skogsbruk, campingverksamhet, försäljning och konsultverksamhet inom elbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Mossebol Lantbruk AB
Org.nr: 556827-6751
Föremålet för bolagets verksamhet är jordbruksproduktion & energiproduktion och därmed förenlig verksamhet.
Peter Eriksson Gräv AB
Org.nr: 556658-9601
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva gräventreprenad samt jord- och skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.
QVANTENBURGS SÄTERI AB
Org.nr: 556433-8548
Bolaget skall bedriva djurhållning och växtodling, äga och för- valta fastigheter, förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Rödjans Lantbruks AB
Org.nr: 556394-0534
Bolaget skall idka jord- och skogsbruk, samt fastighets- och värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Skee Agro AB
Org.nr: 556967-9078
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Södra Kärr's Lantbruk HB
Org.nr: 969675-4044
Jordbruk, djurskötsel.
Tillhagens Lantbruk AB
Org.nr: 556622-4357
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk, körslor, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Västergården Grunsbo AB
Org.nr: 556881-7299
Bolagets verksamhet är: Jordbruk, entreprenad inom jordbruk, bygg & anläggning samt vägunderhåll. Kapitalförvaltning. Äga aktier i dotterbolag och därmed förenlig verksamhet.
Årberg Djur AB
Org.nr: 556884-6611
Bolagets verksamhet är jordbruk, entreprenad inom jordbruk, bygg och anläggning samt vägunderhåll.