Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Matfors

Hätt Stall HB
Org.nr: 969705-9815
Tävling och avelsverksamhet inom travet.
Stall Fimpen HB
Org.nr: 969603-5394
Travsport.
Stall Killigrew AB
Org.nr: 556012-1872
Bolaget skall bedriva uppfödning av och handel med hästar, handel med fastigheter och värdepapper, köp och försäljning av avverkningsrätter, elkraftproduktion i egna anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.