Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Malmö

AB Ikåberg/Mamsell
Org.nr: 556324-3483
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, jordbruk, hästuppfödning och travverksamhet, jämte försäljning av konfektion, skor och kosmetik, samt accessoarer, samt konsultationer i anslutning till detta, och förvalta f ...
Aechmea Invest AB
Org.nr: 556202-2268
Aktiebolagets verksamhet ska vara att förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och mäkleriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Starpoint
Org.nr: 556374-4415
Bolaget skall bedriva uppfödning, försäljning och tävlingsverksamhet inom travbranschen ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.
AUDIT KB
Org.nr: 916437-9696
Bolaget skall bedriva konsultationer, projektering och andra tjänster inom ekonomi och utbildning samt bedriva handel, uppfödning och tävling med travhästar.
BSAE Invest AB
Org.nr: 556857-4395
Bolaget skall bedriva jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske, odling av spannmål, balj- och oljeväxter samt förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper.
Loppetorpet AB
Org.nr: 556792-2868
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Mellby Gård AB
Org.nr: 556280-6330
Bolaget skall bedriva jordbruksrörelse, uppfödning av och tävlingsverksamhet med hästar, tillhandahålla koncerngemensamma tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Recruitment Benny Carlsson AB
Org.nr: 556340-4531
Bolaget skall bedriva jordbruk, uppfödning och tävlingsverksamhet med hästar, konsultverksamhet inom personalrekrytering samt förvaltning av lös och fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Russ Nordic Group AB
Org.nr: 556576-6176
Bolaget skall bedriva konsulting av affärsledning, företagsledning och marknadsföring och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska även bedriva jordbruk och byggnadsverksamhet samt därmed ...
Skånsk Lantmätartjänst AB
Org.nr: 556248-7669
Bolaget skall bedriva jordbruk samt konsultverksamhet inom sektorerna markexploatering, miljö- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
STALL CRYSTAL PALACE KB
Org.nr: 916761-6102
KONSULTVERKSAMHET, UPPFÖDNING OCH TÄVLINGSVERKSAMHET MED HÄSTAR SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
STALL SANROC HÄSTINACKORDERING HB
Org.nr: 916550-4318
HÄSTINACKODERING.
Vermont Trust AB
Org.nr: 556420-0979
Bolaget skall bedriva avel, uppfödning, tävling och handel med hästar, handel och förvaltning av värdepapper, utföra ekonomiska konsultationer, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.