Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Lund

Bladverk HB
Org.nr: 969718-5487
Produktion och förädling av produkter samt tjänster inom områdena jordbruk, trädgård och skogsbruk. Konsulttjänster inom ämnet internationella rättsliga frågor.
BRODDA INTERNATIONAL HB
Org.nr: 916766-1645
HANDEL OCH TÄVLINGSVERKSAMHET MED OCH UPPFÖDNING AV TRAVHÄSTAR.
Börjesson Elektronik AB
Org.nr: 556286-0139
Bolaget skall bedriva lantbruk samt forskning, utveckling och utbildning inom data- och elektronik och även med ovanstående förenlig verksamhet.
Dalonar AB
Org.nr: 556435-7894
Bolaget skall bedriva jordbruk och fastighets- och kapitalförvaltning jämte annan därmed förenlig verksamhet.
DC Teknik HB
Org.nr: 969743-5940
Lantbruk. Tillverkning, underhållsarbete och försäljning av produktionsmaskiner inom verktyg och maskindetaljer för dessa samt entreprenadfordon jämte därmed förenlig verksamhet.
Lundaslättens Drift AB
Org.nr: 556723-3977
Bolaget skall bedriva jordbruk samt maskininstallationsrörelse inom jordbruk samt idka därmed förenlig verksamhet.
Löddesborg AB
Org.nr: 556817-5680
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva jordbruksverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
RönConNeSt AB
Org.nr: 556763-1717
Bolaget skall bedriva skapande verksamhet, bl.a. keramik, måleri, inredning, medicinsk bild och funktionsdiagnostik med röntgen- teknologi. Bolaget skall vidare bedriva jordbruksverksamhet med djurhållning och trädgårdsa ...
SODALITIUM MAJUS LUNDENSE
Org.nr: 845000-2137
Torkelsrud Skog & Kraft AB
Org.nr: 556604-9705
Aktiebolagets verksamhet ska vara att producera och sälja elkfraft, bedriva jord- och skogsbruk, förmedling av fastigheter och värdepapper, konsultverksamhet inom ekonomi, juridik, jord- och skogsbruk, äga och förvalta f ...
TVÅPERSSCHAKT AB
Org.nr: 556657-8562
Bolaget skall bedriva bygg-, entreprenad- och lantbruks- verksamhet, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Vallkärra Jordbruks AB
Org.nr: 559012-2130
Bolaget skall bedriva jordbruksdrift med lantbruksmaskinkörslor, handel med värdepapper och fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.