Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Luleå

Bondgården Bälinge AB
Org.nr: 559008-0759
Aktiebolaget ska bedriva lantbruk, livsmedelsförädling, livsmedelsförsäljning, restaurangverksamhet, turism samt därmed förenlig verksamhet.
Lantbruk i Klubben AB
Org.nr: 556511-1944
Bolaget skall bedriva jordbruk och animalieproduktion, slakteri, försäljning av livsmedel och därmed förenlig verksamhet.
Luleå Bygg & Skadeservice AB
Org.nr: 556984-1504
Föremålet för bolagets verksamhet är: Bygg: renovering, nybyggnationer, ombyggnationer (ROT). Skadeservice: besiktning av skadade fordon för försäkringsbolags räkning samt inköp och försäljning av skadade och inlösta fo ...
Merus AB
Org.nr: 556417-3333
Bolaget skall bedriva: - Lantbruk, trädgårdsodling, groddodling samt utvecklings-konsult och utbildningsverksamhet inom dessa områden. - Social verksamhet i samarbete med berörda myndigheter. - Hälso och- sjukvård. Konsu ...