Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Ljungby

Bröderna Ottosson i Mjäryd AB
Org.nr: 556286-2259
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, mjölk- och köttproduktion, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kastebergs Gård i Össlöv AB
Org.nr: 556760-5380
Bolaget ska bedriva jordbruk, maskinentreprenad, energiproduktion samt annan därmed förenlig verksamhet.