Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Linköping

Appelgård AB
Org.nr: 556978-6485
Blandat jordbruk, värdepappersförvaltning och annan därmed förenlig verksamhet
Fregus AB
Org.nr: 556297-9228
Bolaget ska driva jordbruk, godstransporter med lastbil, bruka och förvalta fastigheter, kapitalförvaltning och handel med värdepapper samt idka därmed förenilg verksamhet.
Gränsö Dental och Jordbruks AB
Org.nr: 556455-7790
Bolaget skall bedriva dentalpraktik, jord- och skogsbruk, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
HBet Värö Jord- & Skogsprodukter
Org.nr: 916518-2883
Odling av jordbruksprodukter, avverkning av skog m m.
Högstad Produktion AB
Org.nr: 556555-9803
Bolaget skall bedriva spannmålsodling, köttproduktion, äggproduktion och persontransporter.
Kårehatt AB
Org.nr: 556364-5026
Bolaget skall driva jord- och skogsbruk samt idka förvaltnings- och konsultverksamhet inom skogsbruk och jordbruk jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver också handel med värdepapper och därmed förenlig verksa ...
LAGERLUNDA AB
Org.nr: 556317-1791
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Melskog AB
Org.nr: 556403-3131
Bolaget skall bedriva lantbruk jämte idka därmed förenlig verksamhet.
Metsjö Förvaltning AB
Org.nr: 556863-2078
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende park-, mark, lantbruks- och bioenergianläggningar, förvaltning och drift av jordbruksfastighet och värdepappershantering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
NORGRENS SKOGSFÖRVALTNING HB
Org.nr: 916691-3609
Förvalta och driva skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.
NYAB AB
Org.nr: 556752-4011
Föremålet för bolagets verksamhet är jordbruk omfattande mjölkproduktion, växtodling, körslor och därmed förenlig verksamhet.
Petterssons Markskötsel i Linköping AB
Org.nr: 556603-2842
Bolaget skall bedriva markskötsel, markanläggning och lantbruk samt idka därmed förenlig verksamhet.
PI Group HB
Org.nr: 969645-7549
Skogsbruk, lantbruk, verksamhet för fritidssysslor såsom turism, camping, hårvård, byggnadsarbeten, hemservice, fastighetsförvaltning.
Stall Åhagen HB
Org.nr: 916691-3740
Hästuppfödning och därmed förenlig verksamhet.
Stenholmen Förvaltning AB
Org.nr: 556938-5718
Bolaget ska bedriva lantbruk, uppfödning och handel med hästar, försäljning av relaterade produkter, hotellverksamhet, restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Talent Fastighets AB
Org.nr: 556269-1757
Bolaget skall köpa, förvalta och sälja fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Åbylunds Gård AB
Org.nr: 556272-9060
Bolaget skall bedriva äggproduktion, konsultation m.m inom ägg- produktion, fastighetsförvaltning, verksamhet och konsultation m.m inom friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
Överstad Lantbruk AB
Org.nr: 556847-2301
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, maskinentreprenad och konsultverksamhet inom jord och skogsbruk, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.