Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Linghem

Baltazar Agro AB
Org.nr: 556893-6701
Bolaget skall bedriva lantbruk, entreprenadverksamhet och värdepappershandel samt annan därmed förenlig verksamhet.
Berga Agro Service AB
Org.nr: 556845-3418
Bolaget skall bedriva lantbruk, entreprenad inom jordbruk, uthyrning av byggnader, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Germundssons Lantbruk HB
Org.nr: 969703-0352
Njölkproduktion, nötköttsproduktion, växtodling, maskintjänster inom växtodling.
HICON consulting HB
Org.nr: 969705-1481
Konsultverksamhet inom organisationsutveckling. Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling inom svensk försvarsindustri och jord- och skogsbruk samt djurhållning.
Hörninge Land AB
Org.nr: 556510-9237
Bolaget ska bedriva jord- och skogsförvaltning, förvaltning av fast och lös egendom samt konsultverksamhet i allmänn företagsekonomi och med ovanstående förenliga verksamheter.
Lamit AB
Org.nr: 556696-8821
Bolaget skall bedriva verksamhet inom lantbruk och konsult- tjänster inom IT och ledarskap samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom.
Linghems Gård AB
Org.nr: 556329-1508
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk, bruka och förvalta fastighet, kapitalförvaltning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Livskompetens Öst HB
Org.nr: 916694-1865
Fåravel, förmedling av slaktdjur, jord och skogsbruk, sjukvård, utbildning, konsultarbete, föreläsningar och kurser i stresshantering samt yrkesmässig handledning.