Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Lillpite

Stålgården AB
Org.nr: 556756-3258
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jordbruks- verksamhet med mjölk- och köttproduktion i arrenderade byggnader och därmed förenlig verksamhet.