Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Laholm

Alazo AB
Org.nr: 556394-8867
Bolaget skall bedriva lantbruk, producera och sälja elektricitet via främst drift av vindkraftverk, bedriva konsultverksamhet rörande bevattningsanläggningar, bedriva handel med värdepapper samt äga och förvalta fastighe ...
Augusta Lantbruk AB
Org.nr: 556372-8962
Bolaget skall driva jordbruk och därmed förenlig verksamhet.
Edenberga Lantbruks AB
Org.nr: 556772-7283
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jordbruk samt därmed förenlig verksamhet.
GRUSLIDENS Lantbruksservice HB
Org.nr: 916440-6978
Körning med lantbruksmaskiner, reparationer av inventarier och maskiner. Handel med produkter och förnödenheter inom lantbruk.
HBet Bernt Nilsson & Co
Org.nr: 916439-3614
Lantbruk.
HBet Ålstorps Maskinstation
Org.nr: 916441-0244
Uthyrning av maskiner.
Lars Ivarsson AB LIAB
Org.nr: 556396-2827
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, driva vindkraftverk, vidareförsäljning av elkraft och därmed förenlig verksamhet.
Orrebergs Lantbruks AB
Org.nr: 556418-1419
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, handel med lantbruks- och entreprenadmaskiner, produktion och försäljning av elkraft, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Rosehill Lantbruks AB
Org.nr: 556576-6986
Bolaget skall bedriva jordbruksrörelse, handel med aktier och andra värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Svensfält Lantbruks AB
Org.nr: 556772-1765
Föremålet för bolagets verksamhet är lantbruksrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Triton Lantbruk & Energi AB
Org.nr: 556556-9422
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, handel med aktier och andra värdepapper, produktion och försäljning av elkraft samt därmed förenlig verksamhet.
Ängabergs Lantbruks AB
Org.nr: 556408-7384
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk,produktion av elkraft med vindkraftverk och därmed förenlig verksamhet.