Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Kungsbacka

Hjälmared Gård AB
Org.nr: 559016-3043
Jordbruk med växtodling och djurproduktion, lantbruksentreprenader, markentreprenader och därmed jämförlig verksamhet.
KB International Trotter i Vetlanda
Org.nr: 916523-5723
Uppfödning och träning av travhästar och försäljning av hästsportartiklar
Kvarnbäckens Betongfabrik AB
Org.nr: 556317-7301
Bolaget skall idka jordbruk och husdjursskötsel samt därmed förenlig verksamhet, samt tillverkning, försäljning och montering av betongprodukter.
Lisa Åbergs Hästservice AB
Org.nr: 556379-2836
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, köp och försäljning av hästar, rid och galoppverksamhet, hästavel, undervisning inom ridsport, ridskoleverksamhet, hästverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Magnusson & Söner Stegatorp AB
Org.nr: 556098-2935
Bolaget skall bedriva åkerirörelse, uthyrning av fordon inom åkeribranschen, jordbruk, kapitalförvaltning, förvaltning av fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Mosil AB
Org.nr: 556454-7221
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med jordbruksmaskiner, datautrustningar, växtodling, handel med värdepapper, sälja datakonsulttjänster och därmed förenlig verksamhet.
Måsel AB
Org.nr: 556338-0343
Bolaget skall bedriva köp och försäljning samt träning och tävlingsverksamhet med hästar. Dessutom skall bolaget bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Newmen Breed AB
Org.nr: 556415-8797
Bolaget skall bedriva hästuppfödning, travhästar, jordbruk, import av häst- och fritidsartiklar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Svesgård AB
Org.nr: 556902-4093
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk med inriktning på mjölkproduktion, utföra maskinentreprenader samt därmed förenlig verksamhet.
Västergård Lantbruks AB
Org.nr: 556348-0937
Bolaget skall bedriva lantbruk och därmed jämförlig verksamhet.
Warlöfs Gård & Entreprenad HB
Org.nr: 969719-1469
Jordbruk med gårdsförsäljning främst jordbruksprodukter såsom potatis, entreprenadverksamhet främst snöröjning, gräsklippning samt maskinreparationer av främst entreprenadmaskiner.