Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Köping

Anders Karlssons Åkeri AB
Org.nr: 556401-1814
Bolaget skall bedriva åkeri och jordbruk, samt även idka därmed förenlig verksamhet.
Appeltofft Consulting & Växtkraft AB
Org.nr: 556647-3103
Föremålet för bolagets verksamhet är jordbruk, djurskötsel, entreprenad med jordbruksmaskiner, consulting och försäljning av jordbruks- och entreprenadmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
B. Joachimsson AB
Org.nr: 556405-7635
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet samt utföra entreprenader i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bastviken EF
Org.nr: 778500-2929
Föreningen har till ändamål att förvalta jordbruksfastigheten Dåvö 1:5 i Munktorps socken, Köpings kommun, Västmanlands län, inköpt av föreningen för fritidsändamål och att därvid främja medlemmarnas ekonomiska intressen ...
Brandel & Skogsborg AB
Org.nr: 559026-4973
Utbildningsverksamhet inom hundsport, samt författande av böcker och filmer inom samma ämnesområde. Förlagsverksamhet för litteratur och filmer. Lantbruksverksamhet och fårskötsel. Fastighetsförvaltning och uthyrningsver ...
Hans Eskilsson's El AB
Org.nr: 556414-9697
Bolaget skall utföra elektriska installationer, reprationer och servicearbeten samt sälja material i anslutning härtill, driva skogs- och jordbruk med tillhörande djurhållning samt förvalta fastigheter med tillhörande ut ...
Himmeta Farmartjänst ek för
Org.nr: 716454-6421
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom medlemmarnas begagnade av föreningens tjänster avseende uppdrag där medlemmarna och deras maskiner, redskap och verktyg skall användas samt bedriva med det sagda förenli ...
Himmeta Åkeri AB
Org.nr: 556769-5522
Bolaget skall bedriva åkeri, lantbruk och däckförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Högsta lantbruk HB
Org.nr: 916579-6849
Grisproduktion.
Korsfalsen i Ströö AB
Org.nr: 556442-5048
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk, förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Sandsta Lantbruk HB
Org.nr: 969702-0833
Lantbruk och entreprenadverksamhet, företrädesvis i form av körslor med lantbruksmaskiner inom lantbrukssektorn.
Sjötullen Lantbruk AB
Org.nr: 556394-0815
Bolaget skall idka jordbruk samt annan därmed förenlig verksamhet.
Stäholms Lantbruk AB
Org.nr: 556540-5742
Bolaget skall bedriva lantbruk med animalieproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
Vadstena Gård AB
Org.nr: 556402-0450
Bolaget ska bedriva verksamhet med lantbruk, uthyrning av jordbruks- och entreprenadmaskiner inom markberednings och transportbranschen, reparation och renovering av personbilar och lätta lastbilar, teknisk konsultation ...
Örberga jord, trä & metall HB
Org.nr: 969771-5861
Småbruk med djurhållning, skogs- och jordbruk samt jakt och service därtill. Tillverkning och reparation av trä- och metallprodukter inom jordbruk, trädgård och fritid, liksom transportering. Uthyrning och förvaltning av ...