Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Kävlinge

HBET STALL WINNING
Org.nr: 916768-4910
AVELS- OCH TÄVLINGSVERKSAMHET AV TRAVHÄSTAR.
HÖG NR 12 HB
Org.nr: 916436-0415
LANTBRUKSVERKSAMHET I BOLAG.
L:a Harrie Jordbruks AB
Org.nr: 556580-0264
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, äga och bedriva jordbruk och skogsbruk med binäringar, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Remmarlövs Lantbruk AB
Org.nr: 559024-2821
Aktiebolaget ska bedriva jordbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Sintum Fastigheter AB
Org.nr: 556997-1616
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom, äga och bedriva jordbruk och trädgårdsnäringar med binäringar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Södervidinge 3 AB
Org.nr: 556443-5500
Bolaget skall idka jordbruksdrift, animalieproduktion, lantbruksmaskinkörslor, värdepappershandel, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Södervidinge Grönsakspackeri AB
Org.nr: 556729-7527
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, äga och bedriva jord- bruk och trädgårdsnäringar med binäringar, handel med lantbruks- och trädgårdsprodukter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Södervidinge Gård AB
Org.nr: 556750-0094
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, äga och bedriva jordbruk och trädgårdsnäringar med binäringar, handla med lantbruks- och trädgårdsprodukter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ängbo Gård HB
Org.nr: 969773-7949
Djurhållning, biodling, försäljning av gårdens produkter