Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Katrineholm

Anicura Djurkliniken i Katrineholm AB
Org.nr: 556428-6499
Bolaget skall bedriva veterinärvård av djur, hästuppfödning, tävlingsverksamhet med hästar, inackordering av hästar, jord- och skogsbruk, värdepappersförvaltning, köp och försäljning av värdepapper, fastighetsförvaltning ...
Beckershofs Herrgård AB
Org.nr: 556173-8716
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, jakt-, fiske- och konferensverksamhet, konsultation inom området rekreation- sport- och fritid, konsultverksamhet inom livsmedel och restaurang'café, köp och försäljning av värd ...
Douglas Grensholm AB
Org.nr: 556414-7113
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, handel med fordon, verkstadsmaskiner, jord- och kogsbruksprodukter, utveckling och handel med datorprogram, datorkomponenter och datorer ävensom konsultve ...
Fagus AB
Org.nr: 556799-7266
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva jord- och skogsbruk samt entreprenaduppdrag inom närliggande områden samt därmed förenlig verksamhet.
Gersnäs Maskin AB
Org.nr: 556995-2954
Lantbruk, maskintjänster inom byggsektor och industri. Uthyrning av lokaler och fastighetsförvaltning.
Kicki & Leifs HB
Org.nr: 969679-5146
Lant- och skogsbruk.