Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Kärna

Ingemar Höckerfors Byggkalkyl AB
Org.nr: 556654-9555
Bolaget ska bedriva byggkonsultverksamhet, byggekonomi, entreprenadverksamhet inom lantbruk samt lantbruk och jordbruk ävensom idka därmed förenlig verksamhet.