Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Karlstad

AJHs Entreprenad AB
Org.nr: 556959-4632
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom markanläggning. Bolaget må även bedriva jord- och skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Böj Gård i Värmland HB
Org.nr: 969698-3130
Jordbruk, värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Stall Solstahus HB
Org.nr: 916911-1797
Uppfödning och försäljning av hästar samt travverksamhet
Team C Johansson HB
Org.nr: 916573-9914
Travträning samt uppfödning av travhästar.
Till Vet AB
Org.nr: 556766-7836
Bolaget skall bedriva jord, skog, djurhållning och veterinär- verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Ängebäck Trädgård AB
Org.nr: 556749-9057
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jordbruk och trädgårdsodling samt handel med jordbruks- och trädgårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även förvalta fast och lös egendom samt äga och ...