Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Kalmar

Aktiebolaget Ebbetorps Gård
Org.nr: 556428-7216
Bolaget skall bedriva växtodling och husdjursskötsel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bo Lantbruks AB
Org.nr: 556437-8452
Bolaget skall idka jordbruk och boskapsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Bredinge Ingelstorp Lantbruk AB
Org.nr: 559007-0172
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mjölk- och köttproduktion, växtodling samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
HBet KVICK FLUKT
Org.nr: 916528-0968
Hästuppfödning
HBet KVICK FLUKT II
Org.nr: 916529-4332
Hästuppfödning