Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Jönåker

Aulins Drift AB
Org.nr: 556826-9616
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom jordbruk och skogsbruk, utföra servicetjänster inom väg- och gatuskötsel, såsom snöröjning, uthyrning av bostäder, lokaler och maskiner i anslutning härtill samt därmed före ...
Berga-Tuna Gård AB
Org.nr: 556327-1781
Bolaget skall idka jord- och skogsbruk ävensom idka därmed förenlig verkamhet.
Gefle Gård i Jönåker AB
Org.nr: 556414-9143
Bolaget ska bedriva produktion och försäljning lantbruksprodukter jämte därmed förenlig verksamhet.
GGK Lantbruk och Maskin AB
Org.nr: 556642-8149
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet gällande lantbruks- maskiner och därtill hörande verksamhet, driva lantbruk, handla med förnödenheter och produkter inom lantbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Jan Svenssons VVS i Nyköping AB
Org.nr: 556751-9516
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva allt inom VVS förekommande arbeten samt bedriva kalkylering och projektering och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva verksamhet med skog- och jordbruk o ...
Lunda Lida HB
Org.nr: 969752-3299
Lant och skogsbruk. Inackordering och uppfödning av häst, får, och andra lantbruksdjur. Odling och försäljning av frukt, grönsaker, honung. Entreprenaduppdrag inom skog, lantbruk och trädgård. Utbildning, försäljning och ...
Råsta1 i Kila AB
Org.nr: 556653-0688
Bolaget skall bedriva lantbruksverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.