Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Järna

Kjulsta Agrikultur AB
Org.nr: 556979-8969
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktion och försäljning av lantbruksprodukter, uthyrning av lantbruksmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
Larmtronic Södertälje AB
Org.nr: 556372-4383
Bolaget ska bedriva försäljning, installation, service och konsultation av säkerhetssystem äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
NIGAB i Järna AB
Org.nr: 556853-0389
Bolaget skall bedriva lantbruk och därmed förenlig verksamhet.
Skillebyholms Gård ek. för.
Org.nr: 769616-3653
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva Skillebyholms biodynamiska gård och ställa gården till förfogande för pedagogiska och sociala ändamål. Medlemmarnas intressen tillg ...
Snöborg Gård AB
Org.nr: 556520-8195
Bolaget skall bedriva jordbruk samt entreprenadverksamhet inom skog-, jordbruk och åkeriverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Säljgården i Dala-Järna AB
Org.nr: 556640-6285
Bolaget skall bedriva lantbruk, skogsmaskinsentreprenad, köp och försäljning av lantbruksprodukter, köp och försäljning av fast egendom och värdepapper, arrende, administrativa och marknadsföringstjänster, catering och d ...
TUNA kooperativ EF
Org.nr: 769624-5385
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda arbete i föreningen. Föreningen skall verka för att odla, förädla, tillverka och sälja mat på ett hållbart sätt. Föreningen skall ...