Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Immeln

Hylta Företagsgård AB
Org.nr: 556874-5789
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva uthyrning av fastigheter, jord- och skogsbruk samt annan därmed förenlig verksamhet.