Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Hudiksvall

Aktiebolaget Berg & Co
Org.nr: 556311-7745
Bolaget skall idka entreprenadverksamhet inom industri, jord- och skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Grimbo Skog AB
Org.nr: 556224-2312
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, handel med avverkningsrätter, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Hudik Stallion AB
Org.nr: 556395-3396
Bolaget skall bedriva avel, uppfödning och handel med travhästar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Stamnäs Allservice KB
Org.nr: 969761-8115
Bilreparationer, entreprenad inom trädgårdsanläggning och bygg, hushållsnära tjänster och därmed förenliga verksamheter.