Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Hörja

KMB Consulting AB
Org.nr: 556960-7137
Konsultverksamhet inom: Medicin, jakt, skytte, hundträning. Hunduppfödning, viltvård, viltuppfödning, spårande av trafik och jaktskadat vilt. Förvaltning av jordbruk och skogsbruk.