Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Hörby

AB Björneborg i Köinge
Org.nr: 556526-1525
Bolaget skall bedriva hästuppfödning, hästförädling, hästtävlingsverksamhet, djursjukvård, handel med värdepapper, traditionell jordbruksverksamhet såsom växtodling och djuruppfödning samt ävensom förvärva, äga och förva ...
Amalietorp AB
Org.nr: 556938-9124
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Arups Gård AB
Org.nr: 556624-5725
Bolaget skall bedriva behandlingsverksamhet för missbrukare, jordbruksverksamhet, kinesisksvård och handel med hälsovårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Crustacea AB
Org.nr: 556271-1142
Bolaget skall bedriva odling och försäljning av kräftor, jordbruks- och skogsbruksverksamhet, markexploatering, handel och förvaltning av värdepapper, äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Dalen i Göteborg Fastighets AB
Org.nr: 556113-3132
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva avel, uppfödning, träning och tävlingsverksamhet samt handel med hästar jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska des ...
Dangård Lantbruk AB
Org.nr: 556772-0635
Bolaget ska bedriva lantbruk, entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen, handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Elektor Logistics AB
Org.nr: 556499-5396
Bolaget skall bedriva tjänsteproduktion avseende material- administration och materialhantering, såsom inköp och försäljning, fakturering, lagerstyrning samt stuteri och därmed förenlig verksamhet.
EMP Lantbruks AB
Org.nr: 556638-6503
Bolaget skall bedriva växtodling och husdjursskötsel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HELLETORP LANTBRUK HB
Org.nr: 969751-2961
Jordbruk och köttdjursproduktion.
Henset Gården EF
Org.nr: 769620-5439
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera, utveckla, bibehålla och utöka sina affärer och eng ...
HILiT AB
Org.nr: 556633-2994
Bolaget skall bedriva psykoterapeutiska konsultationer, jordbruk, fastighetsförvaltning, biomedicinsk forskning och utbildning, samt därmed förenlig verksamhet.
Lennardssons Maskin & Lantbruk AB
Org.nr: 556842-1084
Bolaget ska bedriva lantbruk och maskinstation samt därmed förenlig verksamhet.
LILLA LÅNGARÖDS LANTBRUKS HB
Org.nr: 916773-4590
Jordbruk och djurskötsel. Bokföring.
MBMED I HÖRBY AB
Org.nr: 556932-0228
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva föreläsningar och läkararbete samt lantbruk och skogsbruksverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Rederiaktiebolaget Dalen
Org.nr: 556039-3851
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka skeppsrederi- rörelse, handelsrörelse, lantbruksdrift samt promotionverksamhet inom idrotten.
ROMA Lantbruk HB
Org.nr: 969726-7038
Lantbruk.