Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Höör

Elisefarm AB
Org.nr: 556410-8362
Bolaget skall bedriva lantbruk, anlägga och driva golfbanor med tillhörande anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
HMP Jordbruk HB
Org.nr: 969760-9478
Jordbruk, skogsbruk.
Jularps Gård HB
Org.nr: 969759-5164
Blandat jordbruk, bed and breakfast, cykeluthyrning, byggnadsarbete.
Mats Karlsson Handel i Perstorp AB
Org.nr: 556551-2463
Bolaget skall som medlem i ICA Förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror samt äga och förvalta skogs- och jordbruksfastigheter, bedriva jordbruksverksamhet samt hästuppfödning och därmed förenlig verksamhet.
Nilform Ceramic Design AB
Org.nr: 556411-4493
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet, förvaltning av fastighet och värdepapper, reparation och nybyggnad av fastighet, import och försäljning av trädgårdsartiklar och byggnadsmaterial och därmed förenlig verksamhet.
P E A X Lantbruks AB
Org.nr: 556476-8314
Bolaget skall idka animalieproduktion, växtodling, handel med företrädesvis lantbruksmaskiner och tillhörande reservdelar, maskinstationsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
RINGSJÖNS HUNDPENSIONAT HB
Org.nr: 916763-7363
HUNDPENSIONAT.
STIFTELSEN HOLMA
Org.nr: 842001-2158