Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Hjo

Almnäs Bruk AB
Org.nr: 556307-3468
Bolaget skall idka jordbruk och skogsbruk,distribuera elektrisk energi, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
ESLI AB
Org.nr: 556270-2034
Bolaget skall bedriva skog- och växtodling, animalieproduktion, förvalta och äga fast såsom lös egendom, inköp och försäljning av lantbruksprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Grevbäcks Gris AB
Org.nr: 556208-8632
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva uppfödning och försäljning av grisar och kor samt växtodling och därmed förenlig verksamhet.
Korsberga Lantbruks AB
Org.nr: 556784-8998
Bolaget ska bedriva animalieproduktion, växtodling, körslor, entreprenadverksamhet inom byggnads- och anläggningsbranschen, fastighetsförvaltning och energiprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
S-Gårdarna HB
Org.nr: 916451-8061
Lantbruksrörelse